Op de Mechelse Tinelsite onthulde het stadsbestuur eind maart de straatnaam voor het nieuwe park dat we creëren op de voormalige rijkswachtkazerne. De ingang van heel wat huizen en appartementen op de nieuwe site zal vlak aan het nieuwe park tussen de Kattenbleekstraat en de Van Busleydenstraat liggen. Een straatnaam was dan ook aangewezen.

De buurtbewoners en toekomstige bewoners van de site kregen daarbij inspraak. Zij kozen uiteindelijk voor Gendarmenhof, een duidelijke verwijzing naar de geschiedenis van de site.

Opstart fase 2

De Tinelsite – een ontwikkeling van DMI Vastgoed – samen met Willemen Real Estate – ligt in het centrum van Mechelen. De ruwbouwwerken voor de eerste fase van het project zijn vergevorderd. De interesse in het project is zo groot, dat ook al de verkoop voor een tweede fase werd opgestart.
De voormalige rijkswachtkazerne transformeert tot een groen park met daarin 70 woongelegenheden. 18 van deze woningen richten we in de drie bestaande rijkswachtgebouwen in. De overige 52 wooneenheden krijgen een plek in vier nieuwe gebouwen, genoemd naar vermaarde detectives: Maigret, Poirot, Holmes en Baskerville.